Ortopedický magazín logo

Reklama

Preventívna prehliadka športovca, ako by mala vyzerať?

Preventívna prehliadka športovca, ako by mala vyzerať?

Je intenzívny šport nebezpečný? Ktoré zdravotné komplikácie ohrozujú športovcov, ako im predísť a ako by mala vyzerať preventívna prehliadka športovca? Telesná aktivita, či už v rekreačnej alebo súťažnej forme, sa dnes považuje za kľúčovú pri budovaní fyzického i psychického zdravia. Napriek tomu titulky novín z času na čas zaplnia prípady náhlej smrti dobre trénovaných športovcov. Prečo sa to deje a ako tomu zabrániť?

Všestranný efekt cvičenia netreba podceňovať – v porovnaní so sedavým spôsobom života už i mierne aeróbne aktivity znižujú napríklad riziko ischemickej choroby srdca či cukrovky. Hoci existuje polemika o možnej súvislosti medzi intenzívnym vytrvalostným cvičením a zvýšeným rizikom niektorých srdcových ochorení, celkovo je cvičenie pre väčšinu ľudí jednoznačne zdraviu prospešné. 

Neviditeľné choroby srdca

Existujú však jedinci, ktorí sú tichými nositeľmi potenciálne smrteľných kardiovaskulárnych ochorení. Žiaľ, náhla srdcová smrť je najčastejšou lekárskou príčinou úmrtí športovcov – podľa najnovších odhadov sa vyskytne u jedného zo 40 000 až 80 000 športovcov ročne.Toto číslo nie je veľké, ale vzhľadom na to, že väčšinou ide o  mladých ľudí, takéto udalosti majú na okolie veľký emocionálny a sociálny vplyv. Aj to je dôvod, prečo sa vo svete a aj u nás vynakladá značné úsilie na zdravotnú prevenciu mladých i starších športovcov.

Prehliadka raz do roka 

Na Slovensku je od roku 2016 platný zákon o športe, ktorý definuje rozsah športových preventívnych prehliadok. Podľa neho musia vrcholoví športovci a talentovaná mládež aspoň raz ročne absolvovať prehliadku na pracovisku telovýchovného lekárstva. Odporúča sa dokonca pre všetkých registrovaných športovcov v športových kluboch a pre rekreačných športovcov.

MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA, primárka oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnice Agel Levoča

Takáto prehliadka overí, ako pracuje organizmus v zaťažení, ale aj stav pohybového systému. „Práve funkčné poruchy pohybového systému môžu byť limitujúce nielen po zdravotnej stránke, ale predovšetkým po výkonnostnej,“ vysvetľuje MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA, primárka oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnice Agel Levoča. „Ak má napríklad športovec chybný stereotyp dýchania a oslabený hlboký stabilizačný systém, musíme sa zamerať na jeho správny stereotyp a kontrolu dýchania, efektívne využívanie kyslíka. Týmto dosiahneme nielen zvýšenie výkonnosti, ale taktiež zmiernenie únavy.“

Starostlivosť musí byť všestranná

Stav športovca v prípade potreby okrem telovýchovného lekára posudzujú aj špecialisti z iných medicínskych odborov – kardiológ, ortopéd, endokrinológ, očný lekár a iní. Závisí to od druhu športu, ktorému sa športovec venuje.

„Ošetrenie akútneho úrazu traumatológom a úspech jeho hojenia, napr. zlomeniny nohy, závisí aj od následnej rehabilitačnej liečby, postupného zapájania do tréningového procesu, ako aj vhodne načasovaného návratu na „ihrisko“,“ pokračuje lekárka. „Celosvetovým problémom je návrat ku športu (return-to-play) a s tým súvisiaca spolupráca medicínskych odborníkov s trénerským tímom. U vrcholových športovcov do tohto procesu vstupujú majitelia klubov, celý realizačný tím, každý z nich s inými predstavami. Ak sa to nenačasuje správne a športovec sa zapája do plnej športovej aktivity ešte nie v úplne doliečenom stave, prichádza veľká frustrácia u športovca, pretože nemôže podať očakávaný výkon. Nehovoriac už o tom, že nedoliečený stav môže športovcovi spôsobiť s odstupom času trvalé zdravotné následky.“ 

Akým zdravotným problémom čelia športovci najčastejšie?

Prvotným cieľom pravidelnej prehliadky je zhodnotiť, či je športovec schopný alebo nie vykonávať daný druh športu. „Fakt, že otec športovca niekedy hral hokej ešte neznamená, že aj jeho syn má všetky somatické a osobnostné predpoklady vykonávať tento druh športu,“ hovorí MUDr. Dzurňáková. Podľa jej slov sa u aktívnych športovcov najčastejšie vyskytujú akútne úrazy, funkčné poruchy pohybového systému, poruchy srdcového rytmu. Stretávajú sa aj s chronickou únavou, poruchami imunity, u žien s poruchami menštruačného cyklu. Najdôležitejšie je však vylúčiť vrodené a štrukturálne chyby srdca a iónové kanalopatie na pokojovom EKG, počas záťažového testu. Tie môžu byť hlavnou príčinou náhleho úmrtia športovca počas športovania.

Ako prebieha preventívna prehliadka športovca?

„Pri prvom vstupnom vyšetrení prichádza športovec na vyšetrenie s vyplneným dotazníkom, v ktorom sa pýtame na rodinnú a osobnú anamnézu, športovú anamnézu,“ približuje primárka I. Dzurňáková. „Potom nasleduje objektívne vyšetrenie, meranie tlaku a pulzovej frekvencie v pokoji, komplexná antropometria, výpočet BMI a percenta tuku, spirometrické vyšetrenie (vitálna kapacita pľúc, úsilný výdych), EKG v pokoji, spiroergometria (záťažové vyšetrenie).“

Lekár môže takisto vyšetriť krv a moč a stanoviť laktát z kapilárnej krvi. Ak športovec prichádza do ambulancie opakovane, porovnáva sa jeho trénovanosť s predchádzajúcim obdobím. Na záver lekár odporučí adekvátnu tréningovú záťaž. 

Telo musí byť pripravené

To, na ktoré aspekty sa telovýchovný lekár pri prehliadke zameria najviac, záleží aj od druhu športu. Existujú špecifiká, ktoré sa vyhodnocujú ako prioritné v závislosti od toho, či ide o vytrvalostný šport, potápanie, horolezectvo, atletika a podobne. „Ak sa niekto venuje napríklad triatlonu, do pozornosti sa dáva predovšetkým stav jeho kardiovaskulárneho systému,“ približuje MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA. „Ak sa niekto venuje jazdeniu na pretekoch Formuly 1, je dôležité aj jeho periférne videnie a reakčný čas. Takto by sme mohli charakterizovať každý druh športu a nutnosť špecifík zdravotných prehliadok.“

Na to, aby telo športovca zvládlo pravidelnú tréningovú záťaž bez zdravotných komplikácií, musí byť na ňu dostatočne pripravené. „Všetci chceme zdravo športovať a práve tieto športové prehliadky na kvalifikovaných pracoviskách by nám to mali garantovať,“ uzatvára lekárka.

Jana Krajčovičová

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4969030/

Foto: Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This