Ortopedický magazín logo

Reklama

Počet liečených užívateľov drog klesol. Najviac pacientov bolo z Bratislavského kraja

Počet liečených užívateľov drog klesol

Počet liečených užívateľov drog na Slovensku v roku 2020 medziročne klesol o 11,2 percenta. Liečbu podstúpilo 2927 osôb, z toho bolo 81 percent mužov. Liečili sa najmä zo závislosti od pervitínu, heroínu a marihuany. Viac ako tretina liečených uviedla, že drogu užívali každý deň. Vyplýva to zo štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

„Medziročný pokles, ktorý narušil dlhodobý rastúci trend počtu liečených užívateľov drog, môže byť ovplyvnený opatreniami v rámci poskytovania zdravotníckych služieb v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19 a zároveň spresnením štatistického zisťovania od roku 2020 aj o hlásenie prípadov, ktoré pokračujú v kontinuálnej liečbe z predchádzajúceho roku,“ uviedlo NCZI.

  • Až 43 percent pacientov (1258) sa liečilo pre užívanie stimulačných látok, z nich 1191 osôb užívalo pervitín.
  • Zo závislosti od opiátov sa liečilo 663 osôb (22,7 percenta), z toho 571 užívalo heroín.
  • Užívatelia drog zo skupiny kanabis tvorili 19,8 percenta (579 osôb), dominovali užívatelia marihuany (568 osôb).

„Kým pokles celkového počtu pacientov v protidrogovej liečbe v roku 2020 sa prejavil vo všetkých skupinách užívaných primárnych drog, počet pacientov s užívanou kombináciou psychoaktívnych látok medziročne stúpol z 214 na 240 liečených osôb (deväť percent),“ upozornilo NCZI.

Najvyšší počet liečených pacientov pochádzal z Bratislavského kraja, Trnavského a Žilinského kraja. Najmenej ľudí sa liečilo v Prešovskom kraji. Vo všetkých krajoch dominovali užívatelia pervitínu, okrem Bratislavského, kde bolo najviac závislých od heroínu.

Vekové skupiny liečených žívateľov drog

Najviac liečených užívateľov drog v minulom roku bolo vo veku 30 až 39 rokov (1044 osôb) a 20 až 29 rokov (984 osôb). Medziročný pokles počtu pacientov oproti roku 2019 bol zaznamenaný vo všetkých vekových skupinách okrem 40- a viacročných. Ako doplnili, v rokoch 2004 až 2020 vzrástol počet pacientov 40- a viacročných 4,3-násobne a 30- až 39-ročných 3,4-násobne. Počet liečených vo vekovej skupine nula až 19 rokov mierne klesá.

Najčastejším spôsobom podávania primárnej drogy bolo fajčenie (35,1 percenta z 1027 liečených), injekčné podanie (28,8 percenta z 842 liečených) a šnupanie (24,1 percenta zo 704 liečených).

Okrem primárnej drogy užívalo ešte aj sekundárnu 1802 pacientov. Najčastejšie išlo vlani o konopnú vňať – marihuanu (671 liečených), pervitín (599) a alkohol (204).

Z celkového počtu 2927 liečených drogovo závislých, bolo takmer 43 percent (1255 osôb) už v minulosti liečených, 38 percent (1113 osôb) sa liečilo prvýkrát a 16,7 percenta (490 osôb) pokračovalo v kontinuálnej liečbe z predchádzajúceho roku.

Viac ako tretina liečených uviedla, že drogu užívali denne (35,7 percenta z 2437 liečených od roku 2020). Užívanie štyri až šesť dní v týždni uviedlo 6,7 percenta pacientov, dva až tri dni v týždni uviedlo 19,5 percenta, raz alebo menej týždenne 16,9 percenta liečených osôb. V posledných 30 dňoch drogu neužilo 13 percent (316) liečených.

Zdroj: TASR

Foto: Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This