Ortopedický magazín logo

Reklama

Otázky onkologických ochorení sú ovplyvnené pandémiou

Otázky onkologických ochorení sú ovplyvnené pandémiou

Akčné plány tohto strategického plánu verejného zdravia sú zamerané na prevenciu a včasnú diagnostiku. Foto: ilustračné, Envato Elements

Pandémia nového koronavírusu má stále dosah na slovenskú spoločnosť. Aj otázky onkologických ochorení sú ovplyvnené pandémiou. A to na  národnej úrovni. V ich prevencii a kontrole treba naďalej pokračovať. Práve schválenie akčných plánov Národného onkologického programu (NOP) na roky 2021 až 2025, o ktorých má v júni rokovať vláda SR, má zlepšiť zdravie obyvateľov Slovenska. TASR o tom informovala špecialistka pre styk s verejnosťou Národného onkologického ústavu (NOÚ) Patrícia Kubicová.

Ako priblížil NOÚ, rakovina zasahuje do takmer každej slovenskej rodiny. Po srdcovo-cievnych ochoreniach je najčastejšou príčinou úmrtí. Na Slovensku sa podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) každoročne vyskytne viac než 30.000 nových prípadov rakoviny. Podľa onkológov výskyt nádorových diagnóz na Slovensku neustále stúpa.

Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre klinickú onkológiu Michal Mego a riaditeľka Národného onkologického inštitútu (NOI) Mária Rečková vysvetlili, že život s rakovinou, prináša nielen počas liečby, ale aj po nej mnohé problémy, ktoré vyžadujú riešenie v zdravotnej, psychosociálnej, ale tiež v pracovnej oblasti.

Uvažovanie o tom, že rakovina je jednoznačne nevyliečiteľnou chorobou sa už v súčasnosti zmenilo. Onkologické ochorenia sú podľa ich slov v mnohých prípadoch považované za chronické, pričom veľký vplyv na prognózu má okrem včasnej diagnostiky aj dostupná adekvátna liečba.

„Aby došlo k reálnemu zlepšeniu zdravia v oblasti onkologických ochorení aj v našej krajine, je nesmierne dôležité, aby mal NOP s jeho akčnými plánmi náležitú politickú a finančnú podporu,“ zhodli sa.

Akčné plány do roku 2025

Otázka riešenia rakoviny je kľúčovou témou Európskeho plánu boja proti rakovine. Akčné plány tohto strategického plánu verejného zdravia sú zamerané na:

  • prevenciu, primárnu aj sekundárnu, vrátane populačného skríningu
  • včasnú diagnostiku,
  • skorú a optimálnu liečbu,
  • podpornú starostlivosť,
  • sledovanie po liečbe,
  • paliatívne sprevádzanie a starostlivosť na konci života,
  • ako aj výskum a vývoj zameraný na hľadanie inovatívnych riešení a využitie dát.

Daniela Kállayová z Odboru verejného zdravia, skríningu a prevencie MZ SR dodala, že Európsky plán boja proti rakovine je kľúčovým pilierom silnej Európskej zdravotnej únie. „Je to pre nás záväzok nielen voči občanom na Slovensku, ale aj voči spoločenstvu Európskej únie,“ uzavrela.

Zdroj: TASR

Foto: ilustračné, Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This