Ortopedický magazín logo

Reklama

Osteoporóza v Európe: Skrytá hrozba? 

osteoporóza v Európe

O osteoporóze sme toho už napísali veľa. Vedeli ste však, že v súčasnej Európe aspoň jedna z troch žien a každý piaty muž nad 50 rokov zažije počas svojho zostávajúceho života zlomeninu v dôsledku krehkých kostí? Osteoporóza v Európe je na vzostupe. 

Strašiak menom osteoporóza

Osteoporóza je progresívne chronické ochorenie, ktoré spôsobuje postupné rednutie a slabnutie kostí, čo vedie k vysokému riziku zlomenín. Takéto zlomeniny môžu mať vážny dopad na pacienta a často vedú k bolestiam, dlhodobému postihnutiu alebo dokonca k predčasnej smrti. 

V Európskej únii (EÚ) sa v roku 2019 podľa odhadov vyskytlo viac ako štvrť milióna úmrtí v dôsledku zlomenín. Toto číslo je porovnateľné s inými bežnými príčinami úmrtí, ako je rakovina pľúc, cukrovka alebo chronické ochorenia dolných dýchacích ciest. V niektorých prípadoch ich dokonca prevyšuje.

Čo hrozí starnúcej Európe? 

Európska populácia starne a s pribúdajúcim vekom stúpa výskyt zlomenín súvisiacich s rednutím a slabnutím kostí. Spoločne s nimi stúpajú aj celkové výdavky na zdravotnú starostlivosť. Každý rok sa napríklad v krajinách EÚ 6 (Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo) objaví 2,7 milióna zlomenín, čo má za následok náklady na zdravotnú starostlivosť vo výške 37 miliárd eur. Predpokladá sa, že tieto ročné výdavky sa do roku 2030 zvýšia o 23 % (47 miliárd eur).

SCOPE 2021 je názov najnovšej správy Medzinárodnej nadácie pre osteoporózu (IOF), ktorá upriamuje pozornosť na záťaž osteoporózy, ako aj medzery a nerovnosti pri poskytovaní primárnej a sekundárnej prevencie zlomenín spôsobených osteoporózou v celej Európe.

Správa uvádza podrobné zistenia pre 27 krajín Európskej únie a pre Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo (ďalej len „EU 27 + 2“). Zahŕňa kľúčové ukazovatele pre štyri oblasti:

 • záťaž chorôb, 
 • politický rámec, 
 • poskytovanie služieb,
 • využívanie poskytovaných služieb.

osteoporóza v Európe

SCOPE 2021 – zistenia, štatistiky a predpoklady 

Výročná správa Medzinárodnej nadácie pre osteoporózu (IOF) okrem iného uvádza, že:

 • celkové priame náklady na zlomeniny v dôsledku rednutia a slabnutia kostí predstavovali v roku 2019 ohromných 56,9 miliárd eur, z toho:
  • 36,3 miliárd eur boli priame náklady za vzniknuté zlomeniny, 
  • 19 miliárd eur boli priebežné dlhodobé náklady na postihnutie (zlomeniny, ktoré sa vyskytli pred rokom 2019),
  • 1,6 milióna miliárd eur predstavovalo hodnotenie a farmakologickú liečbu.
 • Priemerné priame náklady na osteoporotické zlomeniny na každého jednotlivca predstavovali 109,1 eur. Pre porovnanie, v roku 2010 bol priemer v EÚ 27,85 eur.
 • V roku 2019 trpelo osteoporózou v EÚ približne 32 miliónov jedincov, z toho 6,5 milióna mužov a 25,5 milióna žien (na základe kritérií WHO ohľadom minerálnej hustoty kostí).
 • V roku 2019 sa v EÚ vyskytlo odhadom 4,3 milióna nových zlomenín v dôsledku slabnutia a rednutia kostí. To zodpovedá 11 705 zlomeninám za deň, resp. 487 za hodinu.
 • Medzi jednotlivými krajinami bol výrazný rozdiel v riziku zlomenín. Pravdepodobnosť budúcej zlomeniny bedrového kĺbu medzi ľuďmi vo veku 50 rokov sa pohybovala od 3,8 do 10,9 % u mužov a od 7,0 do 25,1 % u žien.
 • Vzhľadom na starnutie populácie sa predpokladá nárast ročného počtu zlomenín v dôsledku osteoporózy v EÚ 27 + 2 o 24,8 % – zo 4,28 milióna v roku 2019 na 5,34 milióna v roku 2034.

Ako bojovať proti osteoporóze v EÚ?

Európska únia postupne začína podnikať dôležité kroky v boji proti osteoporóze. Politické opatrenia však stále o niečo zaostávajú, hoci už existujú metódy na prevenciu chronického ochorenia kostí. Sumarizáciou kľúčových opatrení spolu so zdrojmi pre jednotlivé krajiny sa EÚ zameriava na zabezpečenie toho, aby jej politika pomohla osobám trpiacim osteoporózou získať potrebnú starostlivosť a podporu.

Naliehavé opatrenia v oblasti osteoporózy by mali zjednotiť pacienta, ošetrovateľa a klinického lekára so širšími spoločenskými a politickými aktérmi v záujme posilnenia výzvy na zmenu. 

Súbor nástrojov na boj proti chronickému ochoreniu kostí nedávno uviedol na trh prezident IOF (The International Osteoporosis Foundation), profesor Cyrus Cooper. Podľa jeho slov „vieme, čo funguje v klinickom prostredí pre osteoporózu, identifikovali sme prostriedky na predpovedanie budúceho rizika zlomenín, máme súbor potrebných zásahov, ktoré znižujú zlomeniny u pacientov s vysokým rizikom. To je základ, ktorý musíme komunikovať ako dôkaz pre európskych politikov.“

V súčasnosti nie je v celej Európe diagnostikovaných takmer 70 % žien nad 70 rokov, ktoré trpia osteoporózou. 60–85 % žien ani po zlomenine kosti nedostáva potrebnú liečbu, aby sa zabránilo vzniku ďalších zlomenín.

Redakcia

Zdroje:

osteoporosis.foundation,

link.springer.com,

osteopolicynetwork.org,

euractiv.com

Foto: ilustračné, Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This