Ortopedický magazín logo

Reklama

Ortopedickí technici podali žaloby na štátnu zdravotnú poisťovňu (VšZP). Tá obvinenia odmieta

Ortopedickí technici žalujú VšZP. Tá obvinenia odmieta

Foto: ilustračné, Envato Elements

Poskytovatelia lekárenskej zdravotnej starostlivosti v segmente ortopedických pomôcok na mieru, zastupovaní Slovenskou komorou ortopedických technikov (SKOrT), hromadne podali žaloby na štátnu zdravotnú poisťovňu (VšZP). Žiadajú súd, aby nariadil neodkladné opatrenie. SKOrT a VšZP totiž už od septembra minulého roka nedospeli k dohode o podmienkach na ďalšie obdobie. Správanie poisťovne predstavuje podľa komory, riziko pre jej poistencov. VšZP sa bráni neprofesionálnym rokovaním. Odmieta tiež tvrdenia, že ortopedickí technici majú väčšie výdaje, ako je poisťovňa ochotná uhrádzať. 

(Považujeme za potrebné uviesť, že SKOrT je odborným garantom portálu Ortopedický magazín, pre tému ortopedickej techniky.) 

Podľa SKOrT má väčšina z poskytovateľov zmluvy platné do 31. 3. 2021. Na nový návrh plnenia a všeobecné zmluvné podmienky, ktoré presadzovala poisťovňa, poskytovatelia neboli ochotní pristúpiť, lebo ich považujú za nevyvážené a likvidačné.

„Po prepočítaní zmätočného návrhu poisťovne by pri výrobe mnohých položiek poskytovateľom vychádzala cena práce doslova iba niekoľko centov a pri vyše dvesto pomôckach dokonca záporná cena práce. Je neprípustné, aby poskytovatelia pracovali zadarmo alebo mali dokonca väčšie výdaje, ako je poisťovňa ochotná preplatiť,” vysvetlila Andrea Černá, viceprezidentka Slovenskej komory ortopedických technikov.

Poisťovňa tieto tvrdenia odmieta

,,Všeobecná zdravotná poisťovňa dôrazne odmieta dnešné medializované tvrdenia Slovenskej komory ortopedických technikov (SKOrT), že by poskytovatelia pracovali zadarmo alebo mali dokonca väčšie výdaje, ako je poisťovňa ochotná preplatiť. Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti o poistencov je prioritou VšZP,“ uviedol Matej Neumann, hovorca VšZP.

Znalecký posudok

Sporom má byť okrem všeobecných zmluvných podmienok aj cena normohodiny práce ortopedického technika. Tá sa vraj dlhodobo nemenila. SKOrT dala vyhotoviť znalecký posudok. Ten vypracoval znalec v odbore Ekonomika a manažment, odvetvie kontroling, Dr. h. c. prof. RNDr. Michalom Tkáčom, CSc. Znalecký posudok z júna 2020 stanovil cenu normohodiny práce ortopedického technika vo výške 22,97 eur. Cena vznikla aritmetickým priemerom odhadu hornej a dolnej hranice ceny normohodiny

„Tento posudok sme v januári 2021 nechali aktualizovať tak, aby zohľadnil náklady poskytovateľov aj za rok 2019 (v zmysle účtovných závierok za rok 2019). Aritmetický priemer odhadu hornej a dolnej hranice ceny normohodiny znalcom bol tak stanovený vo výške 30,38 eur a reálna hodnota normohodiny znalcom ohraničená medzi 18,19 eur až 42,56 eur. Ale poisťovňa nie je ochotná pristúpiť ani na kompromisnú cenu práce vo výške 19,43 eur, ktorá sa takmer rovná spodnej hranici určenej v znaleckom posudku. Ich prístup a spôsob konania naznačuje snahu likvidovať sektor, ktorý sa ročne stará o desaťtisíce pacientov,” doplnila A. Černá zo SKOrT.

Pýtali sme sa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, či tento znalecký posudok akceptuje alebo disponuje iným. Na otázku sme nedostali odpoveď. V odpovedi poisťovňa bráni podmienky, ktoré ponúkla všetkým poskytovateľom.

,,Navrhovaný cenník je konsenzus medzi VšZP a zmluvnými poskytovateľmi, ktorí vzniesli pripomienky ku konkrétnym produktom. Pripomienky boli prehodnotené a zapracované do nového návrhu. Po kalkulácii dopadu nového cenníka na náklady v tomto segmente, premietnutého na vykázaný objem z roku 2020, predstavuje navýšenie o 2,80%. Tento dopad nezohľadňuje navýšenie ceny produktov označených ako „INDIVID“, kde sa výška normohodiny zvyšuje v návrhu zmluvy na hodnotu 18 eur, čo predstavuje priemerný nárast o takmer 28%,“ odpovedal M. Neumann, hovorca VšZP.

Pre poskytovateľov je nepochopiteľné, že VšZP nie je ochotná pristúpiť ani na kompromisné podmienky a cenu normohodiny stanovenú na 19,43 eur. Rovnaké totiž od júla minulého roka akceptovala aj zdravotná poisťovňa Union.

Redakcia

Foto: ilustračné, Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This