Ortopedický magazín logo

Reklama

Ombudsmanka upozornila na závažné porušovanie práv žien počas pôrodov

závažné porušovanie práv žien počas pôrodov

Verejná ochrankyňa práv (VOP) Mária Patakyová v rámci prieskumu o dodržiavaní práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti počas pôrodov zistila závažné porušovanie práv žien počas pôrodov. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, odborné inštitúcie, univerzity aj mimovládne organizácie, upozornila na závažné porušovanie práv žien počas pôrodov. 

„Výsledky prieskumu poukazujú na to, že aj napriek zlepšeniam v niektorých oblastiach, napríklad vo vzťahu k vnímaniu správania zdravotníckeho personálu k rodičkám, zdravotná starostlivosť pri pôrodoch v plnej miere nezohľadňuje vedecký a lekársky vývoj pri plnom rešpektovaní práv žien,“ uviedla hovorkyňa kancelárie VOP Michaela Pavelková.

Najzávažnejšie sú zistenia vo vzťahu k porušovaniu práva na ochranu súkromia a práva na informovaný súhlas. Nasledujú práva na ochranu ľudskej dôstojnosti, rešpektovanie telesnej integrity. Tiež psychickej integrity,  ako aj na dodržiavanie práva užívať plody vedeckého pokroku a jeho využitia. Prieskum sa realizoval v rámci mapovacej štúdie prostredníctvom online dotazníka. V rámci neho sa podarilo vyzbierať 3164 výpovedí žien o skúsenostiach z pôrodov.

„Vážim si hlas každej ženy, ktorá sa zapojila do prieskumu a poskytla tak dôležité informácie o svojich skúsenostiach. Vďaka nim sa nám podarilo zrealizovať mapovaciu štúdiu, ktorá poukazuje na závažné zistenia týkajúce sa porušovania práv žien pri pôrodoch,“ uviedla verejná ochrankyňa práv.

Nedostatočné súkromie

Problémami, s ktorými sa rodičky stretli, boli napríklad nedostatočný rešpekt práva na súkromie a intimitu. Ako sa uvádza v správe ombudsmanky, priestorové nedostatky sa v praxi prejavovali preplnenými izbami, nedostatočnou separáciou pôrodných boxov. Tiež nevhodným natočením pôrodných kresiel a nedostatočným počtom hygienických zariadení.

Prieskum tiež poukázal na časté porušenie práva na informovaný súhlas v súvislosti s výkonom zákrokov, akými sú epiziotómia, Kristellerova expresia, prípadne aj s prítomnosťou medikov počas pôrodu. Problémom je aj absenciu právnej úpravy zabezpečujúcej právo rodičky na sprevádzajúcu osobu pri pôrode. Podľa Patakyovej by prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode by v žiadnom prípade nemala byť vnímaná ako nadštandardná služba, ktorá podlieha poplatkom.

Napriek tomu, že Svetová zdravotnícka organizácia odporúča vykonávať epiziotómiu len v nevyhnutných prípadoch, keď je ohrozená žena alebo dieťa, podľa skúseností žien zapojených do štúdie ombudsmanky sa na Slovensku vykonáva až v 48 percentách prípadov. Prieskum poukázal aj na zakázaný tlak na brucho v takmer 40 percentách prípadov, z toho vo viac ako 75 percentách prípadov bez súhlasu.

Verejná ochrankyňa práv navrhuje zavedenie jednotne aplikovaných štandardov. Tie majú zohľadňovať vedecký a lekársky vývoj pri plnom rešpektovaní práv žien. Ďalej zabezpečiť primerané finančné prostriedky pre zdravotnícke zariadenia, právo na prítomnosť osoby blízkej alebo osoby určenej pacientom alebo pacientkou. Žiada realizáciu školení pre zdravotný personál.

Zdroj: TASR

Foto: ilustračné, Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This