Ortopedický magazín logo

Reklama

Národný register zdravotníckych pracovníkov by sa mohol rozšíriť o ďalšie údaje

onkologický pavilón

Foto: ilustračné, Envato Elements

Národný register zdravotníckych pracovníkov by sa mohol rozšíriť o ďalšie údaje. Zároveň by sa mohol vytvoriť Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR.

Navrhovaná právna úprava zavádza, aby údaje z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní boli súčasťou Národného registra zdravotníckych pracovníkov, ktorého údaje spravuje a prevádzkuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). „Keďže NCZI dlhodobo vedie údajovú základňu národného zdravotníckeho informačného systému, súčasťou ktorej je aj Národný register zdravotníckych pracovníkov obsahujúci údaje o zdravotníckych pracovníkoch, nejaví sa oddelené vedenie údajov z Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní na MZ SR ako systémové,“ vysvetlilo dôvod zmeny v predkladacej správe ministerstvo.

Zároveň je obsahom návrhu zákona vytvorenie Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Oddôvodňuje to, tým, že v praxi chýba dostatočné oddelenie administratívnych údajov pacienta ako prijímateľa zdravotnej starostlivosti od zdravotných údajov pacienta obsiahnutých v elektronickej zdravotnej knižke. „To v praxi predstavuje vyňatie administratívnych údajov prijímateľa zdravotnej starostlivosti z elektronickej zdravotnej knižky a spracúvanie týchto údajov v rovnakom prostredí, ako sa spracúvajú ďalšie údaje v národných zdravotníckych administratívnych registroch Národného zdravotníckeho informačného systému,“ spresnilo ministerstvo.

Elektronická zdravotná knižka tak bude aj naďalej obsahovať administratívne údaje pacienta, tie budú však do elektronickej zdravotnej knižky poskytované z Národného registra prijímateľov zdravotnej starostlivosti ako údajovej základne.
NCZI by mal podľa novely po novom obsahovať aj informácie, týkajúce sa ordinačných a doplnkových hodín lekárov. V súčasnosti chýba zákonná úprava pre poskytovanie týchto údajov. „NCZI zároveň zabezpečí aj poskytnutie údajov o ordinačných hodinách a doplnkových hodinách, ktoré už boli schválené pred účinnosťou novej právnej úpravy,“ dodalo ministerstvo. Novela tiež presadzuje novú povinnosť pre zdravotné poisťovne, aby poskytovali NCZI údaje o uzavretom zmluvnom vzťahu medzi zdravotnou poisťovňou a poistencom.

Zdroj: TASR

Foto: ilustračné, Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This