Ortopedický magazín logo

Reklama

Nadváhou trpí viac ako polovica dospelých v EÚ

Nadváhou trpí viac ako polovica dospelých v EÚ

Zatiaľ čo 45 % dospelých žijúcich v Európskej únii (EÚ) malo v roku 2019 normálnu hmotnosť, o niečo viac ako polovica (53 %) mala nadváhu. Nadváhou trpí viac ako polovica dospelých v EÚ. Podváhu malo iba takmer 3 % ľudí v EÚ. Hmotnostný index (BMI). BMI je mierou hmotnosti človeka v pomere k jeho výške, ktorá sa pomerne dobre spája s telesným tukom.

S výnimkou osôb vo veku 75 rokov a starších, platí pravidlo, že čím je veková skupina staršia, tým je podiel ľudí s nadváhou vyšší. Najnižší podiel bol zaznamenaný medzi osobami vo veku 18 až 24 rokov (25 %), zatiaľ čo osoby vo veku 65 až 74 rokov mali najvyšší podiel (66 %); podobne to platí aj pre mieru obezity (6 % vs 22 %).

Eurostat sa pozrel aj na dosiahnuté vzdelania u týchto ľudí. Podiel ľudí s nadváhou klesá so zvyšujúcim sa vzdelaním. Zatiaľ čo percento dospelých s nadváhou medzi osobami s nízkym vzdelaním predstavovalo v roku 2019 až 59 %, u osôb so stredným vzdelaním to bolo 54 %. U vysokoškolsky vzdelaných ľudí bol podiel ľudí s nadváhou na úrovni 44 %. Rovnako ako nadváha klesá u vzdelaných ľudí aj miera obezity.  

Miera obezity/úroveň dosiahnutého vzdelania

– 20 % dospelých so základným vzdelaní 

– 17 % so stredoškolským vzdelaním

– 11 % dospelých s vysokoškolským vzdelaním

Podiel dospelých s nadváhou sa v jednotlivých členských štátoch EÚ líši, pričom najvyšší podiel zaznamenali v Chorvátsku a na Malte, kde bolo v roku 2019 za nadváhu považovaných 65 % dospelých.

Naopak, najnižšie podiely boli zaznamenané v Taliansku (46 %), vo Francúzsku (47 %) a v Luxembursku (48 %).

Vo všetkých členských štátoch EÚ mal v roku 2019 nadváhu vyšší podiel mužov ako žien, pričom najväčšie rozdiely boli zaznamenané v Luxembursku (59 % mužov vs 38 % žien), v Českej republike (70 % oproti 51 %) a na Cypre ( 59 % vs 41 %).

Redakcia

Zdroj: Eurostat

Foto: ilustračné, Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This