Ortopedický magazín logo

Reklama

MZ schválilo nové lieky na liečbu kardiovaskulárnych ochorení

Bratislava 16. novembra (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva SR zaradilo do kategorizačného zoznamu štyri nové lieky na liečbu kardiovaskulárnych ochorení. Zrušilo tiež obmedzenia na predpis hypolipidemickej liečby. Chce tak pomôcť so znižovaním úmrtnosti na srdcovo-cievne ochorenia. Rezort o tom informoval v stredu na tlačovej konferencii.

„Do kategorizačného zoznamu sa na zasadnutí komisie zaradili ďalšie štyri lieky s účinnými látkami neratinib, gilteritinib, daratumumab a kombinácia venetoklax a obinutuzumab. Tieto lieky, ako aj ďalšie liečivá zaradené do kategorizačného zoznamu od účinnosti veľkej liekovej novely sú určené prevažne onkologickým a hematoonkologickým pacientom,“ uviedol rezort.

Okrem toho rezort zrušil indikačné obmedzenia na predpis liekov určených na hypolipidemickú liečbu. „Na tento druh liečby mali doteraz lekári možnosť predpisovať statíny, ezetimib a ich fixné kombinácie, avšak plné využitie potenciálu týchto liekov na Slovensku limitovali ich indikačné obmedzenia v zozname kategorizovaných liekov. Na poslednom zasadnutí kategorizačnej komisie sa prijalo rozhodnutie, že sa tieto obmedzenia zrušia,“ informovalo ministerstvo. Po tomto rozhodnutí bude môcť všeobecný lekár v týchto prípadoch predpísať liečbu začatú v nemocnici bezodkladne.

Podotklo, že Slovensko patrí v rámci krajín Európskej únie medzi tie štáty, kde úmrtia z kardiovaskulárnych príčin predstavujú jednu z hlavných príčin mortality. „Práve nedostatky v sekundárnej aj primárnej prevencii považujeme za jednu z príčin vysokej miery odvrátiteľných úmrtí u nás,“ skonštatovala prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) Eva Goncalvesová.

Hypolipidemická liečba je podľa nej u pacientov potrebná čo najrýchlejšie, pretože je potrebné maximalizovať snahy o cieľové hladiny cholesterolu. „Riziko recidívy je najväčšie v prvých troch mesiacoch po príhode a práve počas nich je potrebné maximalizovať snahu o dosiahnutie cieľových hladín cholesterolu, to znamená intenzifikovať čo najrýchlejšie hypolipidemickú liečbu,“ doplnila docentka Goncalvesová.

Podnet na úpravu indikačných a preskripčných obmedzení iniciovala SKS. Pripravila žiadosť o zmenu indikačných obmedzení s limitáciou na pacientov po prekonaní akútneho koronárneho syndrómu. Ministerstvo žiadosť podporilo a zároveň v spolupráci so SKS navrhlo aj ďalšie zmeny. „V súlade so súčasnými odbornými názormi sme pristúpili k zrušeniu indikačných a preskripčných obmedzení s cieľom dosiahnuť, aby sa táto liečba stala široko dostupnou predovšetkým pre pacientov s vysokým a najvyšším rizikom mortality na kardiovaskulárne ochorenia,“ priblížil štátny tajomník rezortu zdravotníctva Róbert Babeľa.

Súčasne bolo rozšírené preskripčné obmedzenie na všetky typy statínov, ezetimibu a ich kombinácií na všeobecných lekárov pre dospelých. „Tí v súčasnosti vzhľadom na široko uplatňované preventívne prehliadky začínajú zohrávať principiálnu úlohu pre prevenciu kardiovaskulárnych ochorení,“ vysvetlilo ministerstvo.

Zdroj: TASR
Foto: ilustračné, Envato Elements

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This