Ortopedický magazín logo

Reklama

Ministerstvo sľubuje jednoduchší vstup inovatívnych liekov do zoznamu kategorizovaných liekov

Ministerstvo sľubuje jednoduchší vstup inovatívnych liekov do zoznamu kategorizovaných liekov

Inovatívne lieky by mali jednoduchšie vstupovať do zoznamu kategorizovaných liekov, čo umožní ich preplácanie zdravotnými poisťovňami pre všetkých pacientov. Výška sumy by mala však zodpovedať miere klinického prínosu pre pacienta. Vyplýva to z novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

Liek je v súčasnosti z prostriedkov verejného zdravotného poistenia uhrádzaný všetkými zdravotnými poisťovňami pre každého pacienta, ak je zaradený v zozname kategorizovaných liekov. „Cieľom tejto novely je preto podporiť vstup inovatívnych liekov do zoznamu kategorizovaných liekov, teda podporiť ich presun zo súčasného výnimkového režimu do režimu kategorizácie,“ spresnilo ministerstvo. V súčasnosti rozhodnutie, či nový inovatívny liek bude alebo nebude uhradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, je na uvážení zdravotnej poisťovne.

„Návrh novely podporuje vstup inovatívnych liekov do zoznamu kategorizovaných liekov zefektívnením procesu uzatvárania zmlúv o podmienkach úhrady lieku a rozšírením možností, keď zmluvu o podmienkach úhrady lieku je možné uzatvoriť a tiež modifikáciou mechanizmu výpočtu prahovej hodnoty na posúdenie nákladovej efektívnosti liekov či modifikáciou mechanizmu určovania podmienenej úhrady,“ vymenovalo ministerstvo.

Jednoduchší vstup inovatívnych liekov do zoznamu kategorizovaných liekov

Inovatívne lieky by mali byť podľa novely uhrádzané vo výške zodpovedajúce klinickému prínosu, ktorý liek pacientovi prináša. Návrh novely preto zavádza povinnosť predložiť farmako-ekonomický rozbor a preukázať nákladovú efektívnosť pre všetky lieky vrátane liekov určených na liečbu ojedinelého ochorenia.

Efektívne vynakladanie finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia návrh novely zabezpečuje prostredníctvom podpory vstupu generických a biologicky podobných liekov na trh. „Novela podporuje vstup generických a biologicky podobných liekov na trh najmä zavedením automatickej revízie úhrad a zmenou trojprahového vstupu na jednoprahový,“ uviedlo ministerstvo. Trojprahový vstup v súčasnosti predstavuje povinnosť znížiť cenu pre prvé tri generické lieky a biosimilárne lieky zaradené do kategorizácie.

Novela tiež upravuje otázku zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a dietetických potravín. Zavádza napríklad výnimky z povinnosti predkladať medicínsko-ekonomický rozbor.

Zdroj: TASR

Foto: ilustračné, Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This