Ortopedický magazín logo

Reklama

Milan Laurinc: Sektoru ortopedicko-protetickej starostlivosti by sa mala venovať väčšia pozornosť

Milan Laurinc: Sektoru ortopedicko-protetickej starostlivosti

Na snímke viceprezidentka SKOrT Mgr. Andrea Černá, ďalej odborní konzultanti Mgr. Róbert Wágner, MBA a Mgr. Attila Vajo a zástupcovia MZ SR PhDr. MIkuláš Marci, MPH a PhDr. Milan Laurinc, PhD. MPH

PhDr. Milan Laurinc, PhD. MPH má bohaté skúsenosti z oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb. Zastával tiež funkciu predsedu Sekcie sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, a riaditeľa kancelárie SK SaPA. Aktuálne je riaditeľom odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií na Ministerstve zdravotníctva SR. Krátko po nástupe do funkcie prejavil záujem o informácie o stave odboru a ťažkostiach, s ktorými sa stretávajú ortopedickí technici. Na pôdu ministerstva zdravotníctva pri tejto príležitosti pozval zástupcov Slovenskej komory ortopedických technikov. Tá sa už od minulého roka nevie dohodnúť na zmluvných podmienkach medzi väčšinou slovenských poskytovateľov ortopedicko-protetickej lekárenskej starostlivosti a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, ktorej stopercentným akcionárom je práve ministerstvo zdravotníctva. A my sme sa ho opýtali, čo môžu očakávať pacienti. 

Rozhovor nám poskytol PhDr. Milan Laurinc, PhD. MPH, riaditeľ odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií Ministerstva zdravotníctva SR.

1. Ako vnímate sektor ortopedicko-protetickej starostlivosti?

Je niekoľko profesií v zdravotníctve, o ktorých sa veľmi málo hovorí, a to i napriek tomu, že sa podieľajú na poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo pacientovi zlepšujú kvalitu života s hendikepom. Takto ja vnímam profesiu ortopedický technik. Vzhľadom na to, že sektor ortopedicko-protetickej starostlivosti ovplyvňuje mnoho vonkajších vplyvov, som presvedčený, že by sa mu mala venovať väčšia pozornosť.

2. Aké boli témy vášho pracovného rozhovoru?

Na stretnutí so zástupcami Slovenskej komory ortopedických technikov sme sa venovali problémom, ktoré sa týkajú výkonu zdravotníckeho povolania ortopedický technik, a poskytovaniu zdravotnej starostlivosti formou ortopedicko-protetickej starostlivosti. Dotkli sme sa pracovných podmienok a vzdelávania v profesii ortopedický technik. Nezanedbateľnú časť stretnutia sme venovali legislatíve, ktorá v mnohých prípadoch zhoršuje podnikateľské prostredie, a znemožňuje vykonávať činnosti v oblasti ortopedicko-protetickej starostlivosti tak, aby bola efektívna pre systém zdravotnej starostlivosti a dostupná pre pacienta.

3. Aký prínos malo toto stretnutie? Čo od spolupráce očakávate?

Každé stretnutie s ľuďmi, ktorí sú zapálení pre vec, má význam a prináša svoje „ovocie.“ Komunikovať s terénom a zástupcami daného stavu je pre mňa prioritou. Ako vecne príslušný odbor Ministerstva zdravotníctva SR by sme chceli ortopedickým technikom ponúknuť možnosť participovať na zmenách, ktoré sú pre nich dôležité a sú v súlade aj s propacientskym prístupom.

4. Bez ohľadu na toto stretnutie, plánujete nejaké zmeny, ktoré budú mať vplyv na ortopedických pacientov?

Ministerstvo zdravotníctva SR má záujem vyvíjať iniciatívu, ktorej súčasťou je spokojný pacient (bez ohľadu na jeho zdravotný postih), rovnako ako aj zdravotnícky pracovník.

5. Vnímate vy osobne niekde možnosť na zlepšenie podmienok a starostlivosti pre ortopedických pacientov?

Pre mňa osobne je veľmi dôležité, aby pacient neprepadol cez systém, nemusel pobehovať od jedného poskytovateľa služby ku druhému len pre rigidný systém. Toto by sa malo zmeniť, v čo dúfam, a budem sa snažiť tomu v mojej vecnej pôsobnosti pomôcť.

Marián Homér

Foto: Archív PhDr. Milan Laurinc, PhD. MPH

Za rozhovor ďakujeme:

PhDr. Milan Laurinc, PhD. MPH, riaditeľ odboru ošetrovateľstva a iných zdravotníckych profesií MZ SR

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This