Ortopedický magazín logo

Reklama

Medzinárodná odborná konferencia FOPTO má nový termín konania

Medzinárodná odborná konferencia FOPTO má nový termín konania

Zdroj: FOPTO.cz

Ako Slovenskú komoru ortopedických technikov (SKOrT) dňa 11.3.2021 informoval prezident českej Federácie ortopedických protetikov technických odborov (FOPTO) Vladan Princ, pandemická situácia nenasvedčuje tomu, že by bolo možné každoročnú medzinárodnú odbornú konferenciu FOPTO uskutočniť v pôvodne plánovanom aprílovom termíne.
Jej konanie preto bolo presunuté do nového termínu 14. – 15.10.2021 v Plzni. Priebeh konferencie je plánovaný v osvedčenom formáte.
Prvý deň s cyklom odborných prednášok z ortopedickej techniky, ortopedickej protetiky, ortopédie a rehabilitácie. Druhý deň formou praktických workshopov zameraných na špecifické techniky zhotovovania vybraných ortopedických pomôcok na mieru.
Tohtoročná medzinárodná odborná konferencia FOPTO však bude významná aj z iného dôvodu. FOPTO ako najväčšia profesná organizácia protetikov všetkých odborov v roku 2021 oslavuje 50. výročie svojho založenia.
Prvá myšlienka založiť spolok technickej ortopedickej protetiky vznikla už v roku 1969. O dva roky neskôr (v r. 1971) bol pod Českou lekárskou spoločnosťou Jana Evangelisty Purkyně sformovaný ako jej samostatná sekcia. Od rozdelenia Československa v roku 1993 funguje ako samostatne zapísaný profesný spolok vo svojej dnešnej podobe Federácie ortopedických protetikov technických odborov. Založenie tejto českej profesnej federácie je pevne spojené s menom Jaroslava Bůžka, ktorý bol jej duchovným otcom a dlhoročným predsedom.
FOPTO v starostlivosti o pacientov dlhodobo presadzuje multidisciplinárny prístup, preto pri organizovaní každej odbornej konferencie usiluje o príspevky odborníkov aj z radov odborných lekárov a príbuzných odborov, s ktorými ortopedickí technici a protetici spolupracujú pri výrobe pomôcok v rámci liečebných postupov. Počas tejto úzkej spolupráce prišli na svet mnohé nové ortopedické pomôcky, ktoré sa dodnes používajú nielen v Česku, ale aj v zahraničí a väčšinou sú pomenované po svojich autoroch – ako napríklad Pavlíkove remence alebo Hanouskův aparát určené na liečbu dysplázie bedrových kĺbov novorodencov. Odbor od svojho vzniku spolupracoval aj s výskumným protetickým pracoviskom v Jedličkovom ústave zastúpeným doc. MUDr. Ivanom Hadrabom, CSc.
pavlikove remence
Pavlíkove remence, Zdroj: Neoprot
Zdroj: SKOrT
Foto: FOPTO, Neoprot

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This