Ortopedický magazín logo

Reklama

Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím získa viac právomocí v oblasti zdravotníctva

prezidentka Čaputová

Foto: TASR

Prezidentka odobrila posilnenie činnosti komisára pre zdravotne postihnuté osoby. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorú v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.

Komisár bude môcť po novom nahliadať do zdravotnej dokumentácie osoby so zdravotným postihnutím pri posudzovaní a monitorovaní dodržiavania jej práv. Napríklad pri hospitalizácii či spôsobe výkonu liečby. Súhlas na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky bude môcť získať komisár na účel posudzovania dodržiavania práv osoby so zdravotným postihnutím. Tiež pri monitorovaní dodržiavania jej práv. Rovnako tak budú môcť urobiť lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria alebo psychológovia so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia, ktorých poverí komisár.
Komisár či poverená osoba môžu do spisu nahliadnuť len v nevyhnutnom rozsahu. Pred nahliadnutím do spisu o tom bude musieť informovať osobu so zdravotným postihnutím. Tá by mu mala poskytnúť informovaný súhlas. Pokiaľ na to však nie je spôsobilá, komisár sa má obrátiť na jej zákonného zástupcu.

Možný je aj zákaz nahliadania do dokumentácie

Osoba so zdravotným postihnutím bude môcť v zmysle právnej úpravy aj zakázať nahliadanie do zdravotnej dokumentácie komisárovi aj ním poverenej osobe. Zákaz musí byť však vyhotovený písomne a podpísaný touto osobou. Ak na to nie je spôsobilá, tak jej zákonným zástupcom. Tento zákaz môže osoba či jej zástupca kedykoľvek odvolať.

Právna úprava má podľa predkladateľov odstrániť prekážku v činnosti komisára a umožniť mu overiť, či u týchto osôb nedochádza k porušovaniu ich práv. Tvrdia, že zdravotná dokumentácia obsahuje údaje relevantné pre posudzovanie podnetov týkajúcich sa tzv. kvantity poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Napríklad ide o súhlas osoby s hospitalizáciou, liečbou, záznamy o použití obmedzovacích prostriedkov. Rovnako záznamy o evidencii pitného režimu klientov, ako aj podmienky v zariadeniach. Upozornili však, že komisár nie je oprávnený posudzovať podnety namietajúce tzv. kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, čiže konkrétne úkony vykonané lekárom, ako napríklad stanovenie diagnózy, stanovenie liečby či predpísanie konkrétneho lieku.
Novelou sa majú implementovať medzinárodné záväzky a odporúčania v oblasti ľudských práv. Nová legislatíva bude účinná od 1. apríla.

Zdroj: TASR

Foto: TASR, Martin Baumann

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This