Ortopedický magazín logo

Reklama

Kedy nastanú zmeny v ambulanciách?

Kedy nastanú zmeny v ambulanciách?

Prijímanie reformných opatrení v ambulantnej sfére je naplánované ešte skôr, ako sa začne realizovať reforma nemocníc. Zmeny v ambulanciách tak tak majú uskutočniť v súlade s požiadavkou Memoranda za lepšie zdravotníctvo. Vyplýva to z reakcie Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktoré TASR poskytol tlačový odbor. 

„Pred samotnou realizáciou prvých dosahov optimalizácie nemocničnej sféry je v súčasnosti už prijímaný (v prípade všeobecnej ambulantnej starostlivosti) súbor reformných zmien a opatrení alebo je v pláne v budúcom roku (v prípade špecializovanej ambulantnej starostlivosti),“ vysvetlil rezort.

Ministerstvo tvrdí, že harmonogram jednotlivých čiastkových opatrení je pripravený tak, aby bol ambulantný sektor k 1. januáru 2024 posilnený v rámci kompetencií s premietnutím do úhrad, vzdelávania, nových normatívov pre ambulantný sektor a s prijatými opatreniami na zníženie administratívnej záťaže.

V reakcii na požiadavky rezort tiež deklaruje, že nový spôsob definovania verejnej minimálnej siete (VMS) pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť je koncepčne riešený na úrovni okresov. Základnými východiskami pri VMS sú napríklad, že sa pri potrebnej kapacite lekárov určuje, koľko lekárov treba namiesto doterajšieho minima a že je určená na úrovni okresu a každoročne sa prehodnocuje normatív a vyhodnocuje stav siete.

„Na základe vyhodnotenia stavu siete každý rok MZ SR bude okresy klasifikovať do štyroch stupňov podľa miery ohrozenia s cieľom lepšej adresnosti cielených opatrení do okresov s najvyšším stupňom ohrozenia. Výsledky vyhodnotenia stavu siete (s konkrétnymi číselnými výsledkami jednotlivých parametrov), mapa okresov podľa stupňa ohrozenia a počet chýbajúcich lekárov v okrese bude zverejnený a bude k dispozícii občanom, ako aj pre odbornú verejnosť,“ priblížil rezort.

Príspevok na zriadenie ambulantnej praxe

Jedným z opatrení na podporu vzniku chýbajúcich ambulancií je podľa MZ SR zavedenie príspevku na zriadenie ambulantnej praxe pre všeobecných lekárov. V spolupráci so zahraničnými expertmi a v komunikácii s ambulantným sektorom vzniká aj súbor nefinančných a finančných stimulov. Tie majú byť určené na podporu nových, ale aj existujúcich ambulancií. „Ambulantný sektor je v procese navrhovania a tvorby konkrétnych opatrení plne zapojený a jeho aktívnu účasť MZ SR s rešpektom víta. Do júna 2022 je očakávaná finálna podoba súboru podporných opatrení,“ uviedol rezort.

Ministerstvo avizuje aj požadované prehodnotenie kompetencií všeobecného lekára a sestier. Revíziou má prejsť i rezidentské štúdium. Prvé opatrenia by malo predstaviť v priebehu roka 2022. V súčasnosti rezort pracuje aj na revízii preskripčných a indikačných obmedzení zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu.

„Proces etablovania sa a pôsobenia zdravotníckych pracovníkov zo zahraničia na Slovensku je zodpovedne regulovaný v zmysle platných príslušných právnych predpisov,“ dodalo MZ SR k požiadavkám.

Lekári a predstavitelia regionálnych samospráv vo štvrtok (25. 11.) požiadali Národnú radu SR, aby zastavila a dopracovala návrh reformy nemocníc. Chcú najmä záruku, aby sa nezačalo s reorganizáciou lôžkovej ústavnej starostlivosti dovtedy, kým nebude posilnený systém ambulantnej starostlivosti. Požiadali o prijatie desiatich garancií a záväzkov voči MZ SR a vláde.

Zdroj: TASR

Foto: ilustračné, Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This