Ortopedický magazín logo

Reklama

ERASMUS KA203 – podpora vzdelávacích modulov v stredoškolskej príprave ortopedických technikov

ERASMUS KA203 - podpora vzdelávacích modulov v stredoškolskej príprave ortopedických technikov

Foto: ilustračné, Envato Elements

Vlani sa niekoľko európskych vzdelávacích inštitúcií zabezpečujúcich odbornú prípravu ortopedických technikov rozhodlo vytvoriť spoločný projekt v rámci programu Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport – ERASMUS. Cieľom projektu ERASMUS KA203, ktorý sa realizuje od januára 2021 do augusta 2023, je podpora špecializovaných vzdelávacích modulov v odbornej stredoškolskej príprave ortopedických technikov.

Cieľom spoločného európskeho projektu je:

zlepšenie súvzťažnosti medzi jednotlivými stupňami ortoprotetického vzdelávania, od odborných programov až po akademické štúdium, ktoré by malo skúseným zdravotníckym profesionálom s odborným stredoškolským vzdelaním umožniť zapojiť sa do výskumu alebo pedagogickej výučby,

– vytvorenie premosťovacích kurzov medzi jednotlivými študijnými programami, ako aj programov kontinuálneho vzdelávania, ktoré pedagogickým pracovníkom pomôžu držať krok s najnovšími poznatkami, výskumom a technologickými zmenami v profesii ortopedického technika,

– vytvorenie platformy pre vzájomné zdieľanie informácií a poznatkov,

výskum a porovnanie kvalifikačných požiadaviek a odbornej prípravy v jednotlivých európskych krajinách.

Kľúčovými členmi konzorcia projektu sú najväčšia flámska univerzita aplikovaných vied  Thomas More v Belgicku, škola pokročilých štúdií Sant’Anna v talianskom meste Pisa, univerzita aplikovaných vied PFH v nemeckom Göttingene. Ako Slovenskú komoru ortopedických technikov informovala Els Morrisová z univerzity Thomas More, v rámci skvalitňovania odbornej prípravy ortopedických technikov v našom regióne konzorcium plánuje do spoločného projektu zapojiť aj Strednú zdravotnícku školu na Záhradníckej ulici v Bratislave, ktorá pripravuje ortopedických technikov na výkon povolania v štvorročnom dennom maturitnom štúdiu, a tiež  Ostravskú univerzitu, ktorá odbornú prípravu zabezpečuje v trojročnom bakalárskom študijnom programe ortotik-protetik.

Autor:

Štúdium: Gymnázium Párovce Nitra, SZŠ Záhradnícka Bratislava – štúdijný odbor Ortopedický technik
VŠEMVS – Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, odbor: Manažment malého a stredného podnikania
Prax: od roku 1996 ako ortopedický technik v spoločnosti NEOPROT, spol. s r.o. , od roku 2005 Zástupca riaditeľa odboru výroby
Foto: ilustračné, Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This