Reklama

PR

Rehabilitácia človeka  s postihnutím, s chorobou, poprípade po úraze je dosiahnutá s pozitívnymi výsledkami  prostredníctvom spolupráce interdisciplinárneho tímu zdravotníckych pracovníkov a správneho nastavenia...

Copyright 2022 © epoc pro, s.r.o.