Ortopedický magazín logo

Reklama

Bratislava spúšťa online služby pre ľudí so sluchovým a rečovým znevýhodnením

Bratislava spúšťa online služby pre ľudí so sluchovým a rečovým znevýhodnením

Online tlmočenie z/do slovenského posunkového jazyka i online prepis hovorenej reči na text v reálnom čase spúšťa mesto Bratislava na svojich pracoviskách prvého kontaktu. Chce tak odstrániť ďalšie bariéry a sprístupniť svoje služby aj ľuďom so sluchovým a rečovým znevýhodnením. Hlavné mesto o tom informuje na svojom webe.

Nepočujúci ľudia, ktorí sa dorozumievajú len v posunkovom jazyku, nedoslýchaví či starší ľudia so slabnúcim sluchom, ale aj  cudzinci, ktorým viac vyhovuje písomná komunikácia v slovenčine, podľa magistrátu často narážajú na informačné a komunikačné bariéry. „Vďaka novým službám sa výrazne zvýši ich samostatnosť a nezávislosť od pomoci iných pri vybavovaní záležitostí na úradoch mesta. Informácie mesta sa stanú pre nich zrozumiteľnejšie,“ uviedla samospráva.

Pri online tlmočení sa úradník prostredníctvom video hovoru na tablete bude môcť okamžite spojiť s tlmočníkom posunkového jazyka, ktorý bude celý rozhovor tlmočiť. Rovnako pri online prepise bude možné rýchle spojenie s prepisovateľom, ktorý bude hovorenú reč úradníkov prepisovať klientovi do textovej formy.

Online tlmočník

„Online tlmočník aj prepisovaný text sa bude zobrazovať na obrazovke tabletu, ktorý je k dispozícii na kontaktných pracoviskách,“ vysvetlilo mesto. V prípade telefonického rozhovoru prostredníctvom infolinky s funkciou online prepisu sa bude prepisovaný text zobrazovať na obrazovke počítača či smartfónu volajúcej osoby.

Služby budú okrem magistrátu poskytované aj na kontaktných miestach mestských spoločností – Dopravného podniku Bratislava, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, Odvoz a likvidácia odpadu, Mestskej polície Bratislava na Obchodnej ulici, Múzea mesta Bratislavy v Starej radnici, Galérie mesta Bratislavy, Mestskej knižnice v Bratislave a Turistického informačného centra. „Pilotný projekt budeme monitorovať a dolaďovať podľa potrieb cieľovej skupiny,“ avizuje samospráva.

Na Slovensku ide o najrozsiahlejší projekt tohto druhu. V hlavnom meste s ním štartujú počas Medzinárodného týždňa nepočujúcich osôb a pri príležitosti Medzinárodného dňa posunkových jazykov, ktorý pripadá na 23. septembra. Partnerom projektu je Centrum bezbariérovej komunikácie, ktorého cieľom je prostredníctvom digitálnych technológií búrať bariéry v komunikácii a pri získavaní informácií pre ľudí so sluchovým postihnutím.

Zdroj: TASR

Foto: ilustračné, Envato Elements

About Author

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This