Ortopedický magazín logo

Reklama

Ako vplýva deficit spánku na nálady?

Ako vplýva deficit spánku na nálady?

Spánok je jednou zo základných zložiek prežitia a je pre nás rovnako dôležitý ako potrava či voda. Má však omnoho väčší zmysel pre naše bežné, každodenné fungovanie. U detí je tento zmysel ešte o niečo výraznejší. Unavené dieťa často spoznáme podľa výrazných prejavov emócií. Procesy, zdôvodňujúce toto správanie, sú prítomné aj u dospelých jedincov. Má deficit spánku dopad na vaše nálady? 

Spánok je stav zmeneného vedomia a súčasťou cirkadiánneho cyklu – deň a noc. Zahŕňa najmä REM (rapid eye movement) spánok, počas ktorého snívame, a non-REM spánok, ktorý je veľmi dôležitý pre kognitívne procesy, ako sú rozhodovanie, pamäť a riešenie problémov. Tieto procesy sa uskutočňujú najmä v prefrontálnom kortexe, ktorý má zároveň na starosti zmeny nálad pri spánkovej deprivácii.

Deficit spánku a nálady

Portál National Institute of Health ponúkol lepšie pochopenie zmeny nálad v spojení so spánkovou depriváciou. Na University of California v Berkeley uskutočnili výskum, v ktorom objavili súvis medzi spánkovou depriváciou a zhoršením nálady. 26 zdravých participantov vo veku od 18 do 30 rokov rozdelili do 2 skupín. V kontrolnej skupine bolo 12 a v druhej skupine 14 účastníkov. Kontrolnej skupine bol dopriaty kvalitný, plnohodnotný spánok. Druhá skupina bola spánkovo deprivovaná na 35 hodín. Následne boli podrobení funkčnej magnetickej rezonancii, kde bola predmetom skúmania amygdala, emocionálne centrum mozgu participantov, a prefrontálny kortex, plniaci kontrolné, rozhodovacie a exekutívne funkcie mozgu.

V kontrolnej skupine bola amygdala pokojná, s primeranými reakciami na podnety a aktívne komunikovala s prefrontálnym kortexom. Amygdala u spánkovo deprivovaných participantov bola hyperaktívna. Bola reaktívnejšia približne o 60 % na všetky podnety, čo spôsobilo jej neschopnosť komunikovať s kontrolným centrom mozgu, prefrontálnym kortexom. Emócie sa tak stali nekontrolovateľné a príliš reaktívne.

Okrem iného v spánkovo deprivovanej skupine amygdala lepšie komunikovala s primitívnym mozočkom, ktorý máme už od čias ľudoopov a ktorý je zodpovedný za zvýšenú impulzivitu. Zvýšenie jeho funkcie sa spája aj s depresiami.

Poruchy spánku majú vplyv na zmeny nálad, rovnako aj zmeny nálad na kvalitu spánku, preto je pri pretrvávajúcich symptómoch dobré navštíviť spánkového špecialistu či psychológa. Nezabúdajte, že zanedbaný spánok sa nedá dobehnúť.

Redakcia

Zdroj: National Institutes of Health

Foto: ilustračné, Envato Elements

Prihlásiť sa ku odberu noviniek

Pripojte sa k nášmu zoznamu adresátov a dostávajte každý týždeň výber najzaujímavejších správ zo sveta Ortopedického magazínu.

Úspešne ste sa prihlásili k odberu.

Share This